Jaunumi

 • Gotisko burtu paraugi

 • Izveidots 03.05.2018
 • http://www.isragen.org.il/siteFiles/1/383/4682.asp

 • Limbažu pareizticīgie

 • Izveidots 24.05.2017
 • Limbažu pareizticīgo draudzes 1856. gada dimušo un kristīto, laulāto un mirušo reģistrs ir vienā lietā ar Liepupes u.c. Valmieras apriņķa pareizticīgo draudžu attiecīgā gada reģistriem.

 • Vecgulbenes privātmuižas revīzijas

 • Izveidots 04.04.2017
 • Vecgulbenes privātmuižas 1811., 1816., 1826. un 1834. gada revīziju saraksti meklējami zem Valmes pusmuižas

 • Vecgulbenes dvēseļu revīzija

 • Izveidots 04.04.2017
 •  

  Vecgulbenes privātmuižas 1811., 1816., 1826. un 1834. gada revīziju saraksti meklējami zem  Valmes pusmuižas

   

 • Rīgas politehniskais institūts

 • Izveidots 05.01.2016
 • Virtuālajā arhīvā pieejamas Rīgas politehniskā institūta pasniedzēju un studentu lietas, diplomi un matrikulu reģistri.

 • Durbes Dienvidu ev. lut. draudzes 1892.-1937. gada iesvētīto reģistrs

 • Izveidots 24.11.2015
 • Ar Durbes muzeja laipnu atļauju Radurakstos pieejams Durbes Dienvidu ev. lut. draudzes 1892.-1937. gada iesvētīto reģistrs. Oriģināls glabājas Durbes muzejā.

 • Latvijas Republikas ārpolitikas dokumenti

 • Izveidots 27.11.2014
 • Radurakstos Virtuālajā arhīvā pieejami Latvijas Republikas 1919.-1940. gadā noslēgtie līgumi un konvencijas - oriģināli.

 • Jaunbebru muižas 1782. gada revīzija

 • Izveidots 24.10.2014
 • Jaunbebru muižas 1782. gada revīzijas saraksts atrodams Vecbebru muižas revīzijas lietā (199. fonda 1. apraksta 47. lietā), sākot no 242. lp. jeb 232. kadra

 • Gothards Frīdrihs Stenders Latviešu valodas vārdnīca 1758

 • Izveidots 01.08.2014
 • Gothards Frīdrihs Stenders Jaunā latviešu valodas gramatika 1756

 • Izveidots 01.08.2014
 • Jaunsaule un Vecsaule

 • Izveidots 11.02.2014
 • Jaunsaules ev. lut. draudzes reģistri meklējami zem Vecsaules, jo lietas fiziski eksitē kopā vienā lietā.

 • Datubāze

 • Izveidots 28.12.2013
 • No 2013. gada vietnē ir jauna sadaļa – Datu bāze Latvijas iedzīvotāju saraksts (1918-1940), kas izveidots tādu fondu pilnveidošanas rezultātā, kuros glabājas personu dokumenti. Sarakstā iekļautas personas, par kurām arhīvs lielākoties var sniegt šādas ziņas: dzimtais uzvārds (sievietēm), ģimenes stāvoklis, par laulību vai šķiršanos, ticību, nodarbošanos, nepilngadīgiem bērniem, adresi Latvijas teritorijā, kā arī pases fotogrāfijas kopiju.

 • Skultes (Adiamünde, St. Matthaei) ev. lut. draudze

 • Izveidots 24.10.2013
 • Skultes ev. lut. draudzes reģistri meklējami zem Liepupes ev. lut. draudzes. Tie atrodami aiz Liepupes ev. lut. draudzes ierakstiem.

 • Dvēseļu revīzijas pilsētās

 • Izveidots 27.03.2012
 • Dvēseļu revīzijas pilsētās papildinātas ar 77. fonda Vidzemes kamerālvalde 14. apraksta lietām - Rīga, Limbaži, Sloka, Cēsis, Valmiera.

 • Ev. lut. draudžu atvēršana

 • Izveidots 07.10.2011
 • Uzmanību!!!

  Noskaidrojot draudzi sadaļā Apdzīvotas vietas, var gadīties, ka, uzklikšķinot uz draudzes nosaukuma, fails neatveras. Tādā gadījumā jāiziet no Apdzīvotas vietas, jāieiet Draudzes un jāizvēlas vajadzīgā draudze

 • Precizējums

 • Izveidots 08.09.2011
 • Uzmanību! Baltinavas Romas katoļu draudzes 1836. gada laulāto reģistrs meklējams Aizludzas dekanāta draudžu 1836. gada dzimušo reģistrā, bet šīs draudzes 1836. gada dzimušo reģistrs - minētā dekanāta 1834.-1835. gada dzimušo reģistrā.